آب دریای خزر بخار می شود

0
96
آب دریای خزر بخار می شود

آب دریای خزر بخار می شود

آب دریای خزر بخار می شود : طبق پژوهش های اخیر، از سال ۱۹۹۶ ( ۱۳۷۵) تا کنون، سطح آب دریای خزر سالی هفت سانتیمتر ( مجموعا یک و نیم متر ) افت کرده است. سطح کنونی آب دریای خزر تنها یک متر بالاتر از کمینه تاریخی است که در دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰)  ثبت شده بود.

کاهش سطح آب خزر ناشی از افزایش تبخیر سطحی آب این اقیانوس محصور بوده است. طبق همین پژوهش های اخیر ، دمای متوسط سالانه ی سطحی خزر دربازه زمانی ۱۹۹۶-۲۰۱۵ ( ۱۳۷۵-۱۳۹۴) نسبت به بازه زمانی (۱۳۷۴-۱۳۷۵) یک درجه سیلسیوس گرمتر شده است و این افزایش دما ناشی از تغیرات اقلیمی بوده. بنابراین با گرم تر شدن زمین، کاهش سطح آب این دریاچه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

این پژوهش با در نظر گرفتن میزان آب وارد شده به خزر  از طریق حوضه های آبریز اطراف و بارش انجام شده و طبق داده های به دست آمده اکنون اثر تبخیر سطحی نسبت به بارش  و آب های ورودی افزایش یافته است. بیشترین تأثیر تبخیر آب دریا بر سواحل شمالی دریای خزر خواهد بود که عمق آب عمدتأ کمتر از پنج متر است و اگر تبخیر و گرمایش با نرخ کنونی ادامه پیدا کند، تا ۷۵ سال دیگر ، قسمت شمالی دریای خزر ناپدید و خشک خواهد شد.

 

پاسخ دهید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید