این عملیات با پوشش هوایی  و حمایت مستقیم ارتش آمریکا از نیروهای سوریه دمکراتیک آغاز خواهد شد.

طبق گزارش این روزنامه، عملیات «توفان جزیره» قرار است همزمان با حمله نیروهای ارتش سوریه که مورد حمایت روس‌ها است، انجام گیرد.

نیروهای سوریه طی هفته گذشته با انتقال تجهیزات نظامی در منطقه شرقی دیرالزور،

خود را برای حمله آماده کرده‌اند.

این منبع با اشاره به پیشروی سریع نیروهای سوریه در غرب فرات گفته است،

این پیشروی‌ها باعث تسریع عملیات آزاد سازی مناطق شرقی توسط نیروهای سوریه دموکراتیک بشود.

روزنامه به پیشنهاد ارتش آزاد سوریه،

به واشنگتن برای شرکت در جنگ آزادسازی شهر دیرالزور و البوکمال و کنترل آنها توسط نیروهای معتدل سوری پس از شکست داعش نیز اشاره کرده است.