سردترین و گرمترین جای جهان

0
128
سردترین و گرمترین جای جهان

سردترین و گرمترین جای جهان

سردترین و گرمترین جای جهان: سحابی بومرنگ سردترین جایی است که بشر شناخته است. این ابر پیش سیاره ای از گاز و غبار تشکیل شده و با فاصله ی پنج هزار سال نوری از زمین در صورت فلکی ” قنطورس” واقع شده است.

دمای آن به ۲۷۲/۱۵- درجه ی سیلسیوس می رسد. هر چند دماهای سردتر از این در آزمایشگاه ایجاد شده ، اما دمای بومرنگ از هر مکان طبیعی شناخته شده ی دیگری در جهان به صفر مطلق نزدیک تر است.

تابش زمینه کیهانی: 

تابش زمینه کیهانی

 

دما : ۲۷۰/۴- درجه سانتیگراد. امروزه تابش زمینه ی کیهانی بسیار سرد است و دمایش تنها ۲/۲۷۵ درجه ساتیگراد بالاتر از صفر مطلق است. این تابش در بخش ریز موج طیف می تابد و برای چشم غیر مسلح نامرئی است. اما کل جهان را در برگرفته است.

سحابی تاریک کیسه زغال:

سحابی کیسه زغال

دما حدود منفی ۱۷۰ درجه سانتی گراد کیسه زغال یک ” سحابی تاریک ” است که دمای بسیار پایینی دارد. این سحابی به قدری چگال است که نور را از اجرام ورای خود جذب می کند.

سحابی عنکبوت قرمز:

سحابی عنکبوت قرمز

دما ۹۷۰۰ درجه سانتی گراد! اگرچه دمای باد گرم پر قدرت آن می تواندبه ۹۷۰۰ درجه سانتی گراد برسد. کوتوله سفیدی که در مرکز سحابی عنکبوت قرمز قرار گرفته است، دمایی برابر با ۲۵۰ هزار درجه ی سانتی گراد دارد.

سحابی خرچنگ:

سحابی خرچنگ

تخمین زده میشود توده رشته های بیضی کون سحابی خرچنگ که در مرکز تپ اختر خرچنگ قرار گرفته اند به دمایی بین ۱۰۷۰۰ و ۱۷۷۰۰ درجه سانتی گراد برسد.

سحابی چشم گربه:

سحابی چشم گربه

دمای سحابی چشم گربه بسیار متغیر است. به طوریکه در هاله ی خارجی آن به حدود ۱۵ هزار درجه و در هسته مرکزی آن به ۸۰ هزار درجه ی سانتی گراد می رسد.

 سحابی سیاره ای یا NGC2440:

جسم مرکزی در این سحابی سیاره نمای به غایت روشن، داغ ترین کوتوله ی سفید شناخته شده تا به امروز است و برآورد میشود دمای آن به ۲۰۰ هزار درجه ی سانتیگراد برسد.

پاسخ دهید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید