خانه / نقد و بررسی / نقد اجتماعی

نقد اجتماعی

چرا بچه های امروز کمتر شاد هستند؟

چرا بچه های امروز کمتر شاد هستند؟

چرا بچه های امروز کمتر شاد هستند؟ بچه های امروز با هر تلنگری می شکنند و شادی هایشان به سادگی جای خود را به افسردگی و اضطراب می دهند . بچه های قدیم بچه های شادی بودند ، گواه این مدعا خود شمایید . اما بچه های امروز در کجای روزگار سیر می کنند ؟ دوران کودکی پر خاطره ترین و زیباترین دوران زندگی است . دورانی است که هر چند ساله که باشید باز هم بد جور دلتان می خواهد به آن روزها برگردید و به بازیهایش ، به همبازیهایش ، به فیلمها و کارتونهای بی تکلفش ، به خوراکی های خوشمزه اش و به شیطنت هایش فکر کنید . خلاصه دل تان لک می زند برای شادی های آن روزهایش و همه کار می کنید تا بلکه به نحوی دوباره آن شادی ها را در خودتان زنده کنید . اما انگار آن شادی ها مخصوص آن روزها بودند و بس .

ادامه نوشته »

کتاب خوب ، کتاب زنده است

کتاب خوب ، کتاب زنده است

کتاب خوب ، کتاب زنده است کتاب خوب ، کتاب زنده است درباره سرانه مطالعه در کشورها آمار متفاوت و گاه متضادی هست که نمی توان به همه ی آن ها اعتماد و استناد کرد.  به طور مثال گفته می شود سرانه مطالعه در هند ۹۲ دقیقه است .  و …

ادامه نوشته »